U kunt bij ons .nl, .eu, .com, .net, .org, .info, .biz en .be-domeinnamen registreren. Zie onderstaande tabel voor prijzen. Hierbij kunt u gratis gebruik maken van onze name servers (DNS), of u gebruikt uw eigen name servers als u daarover beschikt.

Domeinnaamkosten per domein per jaar
.nl.eu.com.net.org.info.biz.be
€9.95*€22.50€22.50€23.50€24.00€22.00€29.00€18.95

* Indien u een webhosting pakket bij ons afneemt is een .nl-domeinnaam gratis.

Geldige domeinnamen bestaan uit minimaal 2 en maximaal 63 karakters. De toegestane karakters zijn alle letters, cijfers en het minteken (-). Een domeinnaam moet minimaal 1 letter bevatten. Het minteken mag alleen gebruikt worden tussen twee cijfers of letters.

Binnenkort kunt u dit bij ons volledig digitaal bestellen. Voorlopig kunt u alleen .nl-domeinnamen registreren door dit formulier in te vullen en te faxen naar 084-2216496. Niet .nl-domeinnamen kunt u registeren door met ons contact op te nemen via info@zxp.nl. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.