Steeds meer bedrijven zijn voor (een deel van) hun business afhankelijk van de diensten die ze op het Internet aanbieden. Het is voor deze bedrijven vaak van essentieel belang om zo snel mogelijk van eventuele storingen op de hoogte te zijn. Hoe eerder een storing bekend is, hoe eerder deze kan worden opgelost. Ook klanten stellen het vaak op prijs wanneer een storing in een vroeg stadium wordt gecommuniceerd.

Met SMS alert biedt ZXP een eenvoudige maar doeltreffende dienst. ZXP kan uw systeem 24 uur per dag, 7 dagen per week monitoren. Ongeacht of u diensten van ZXP gebruikt of die van een andere aanbieder. Mocht er iets met uw systeem misgaan dan krijgen een of meerdere door u opgegeven telefoonnummers automatisch een SMS. Ook het verzenden van berichten naar semafoons is mogelijk.

Interesse in een offerte? Of wilt u meer informatie, bijvoorbeeld of het monitoren van een specifieke applicatie mogelijk is? Neem vrijblijvend contact met ons op.